google-site-verification=WBph286wQ_p5KaDdg9G3_4wHSMhH21sJi4h7l3VwX7Q
build a website

Curs Formació de CAD 
Cursos Autocad i disseny Inventor 3dstudio ZWCAD, brisca 3dstudio i altres programes de 2d i 3d generalment amb el mateix funcionament de Autocad o paramètrics.

Cursos Autocad i disseny habitualment es personalitzada i prenent aconseguir els objectius dels alumnes per tal de dibuixar el que necessiten per la empresa que treballen o bé obtenir coneixements basics per ampliar els seus habilitats.

Cursos bonificats per empreses que poden sortir sense cost entreu aquí per més informació

Cursos Autocad i disseny es pot fer a casa del client per tal de tenir el mateix programari i tota la informació per dibuixar o bé a les nostres oficines per no ser molestats per la feina habitual.

Cursos Autocad i disseny te un preu per hora dependrà de la quantitat de hores segons el numero de les persones que es formen i el seu nivell, tinguem en conte que quantes més persones han de fer el curs més hores es necessiten, cal establir un diàleg per saber les hores que necessiten de curs.

Cursos Autocad i disseny utilitza la metodologia de intercalar teoria i practica, Es començarà a dibuixar des del primer moment fent que la classe sigui molt dinàmica, es habitual deixar passar un o dos dies entre cada classe perquè el alumne pugui practicar.

Curs de CAD pot triar entre varis temes aquí tenim algun dels quals pot triar tan per 2d o 3d en un curs basic o avançat:


Temes basics

Conceptes avançats

Temari 1 Interface bàsic Dibuix en 3d Autocad
Temari 2 Entrada de coordenades polar i refent Modificació de sòlids amb Autocad
Temari 3 mètodes de treball per dibuixar Referencies externes avançat
Temari 4 Mètodes per a edició Personalització de llibreries de bloc
Temari 5 Eines de dibuix bàsic Blocs dinàmic i paramètrics
Temari 5.2 Eines de dibuix avançat Dibuix paramètric amb inventor
Temari 6 Trames Modelatge avançat amb inventor
Temari 7 Texts Creació de conjunt amb inventor
Temari 8 Capes Creació de vistes amb inventor
Temari 9 Propietats Despececs amb vista de inventor
Temari 10 Traçat en model Dibuix de una casa 3d amb sketchup
Temari 11 Blocs Creació de planols sketchup pro
Temari 12 Blocs amb Design Center Treball amb bases de dades i Autocad
Temari 13 Referències externes i imatges Programació a mida de Autocad autolisp
Temari 14 Configuració de les cotes Dibuix amb 3Dstudio
Temari 15 Presentacions en espai paper Creacio de llums amb 3Dstudio
Temari 16 Plantilla i sistema anotats Camaras i prespectives 3Dstudio
Temari 17 Personalització i paleta Meterials i render en 3Dstudio  

Mira els Conceptes 

Professor
Coaching
que es el CAD

Si continua navegant accepta les politiques de privacitat .